info@allsansakeri.se

Verksamhet

Rundvirketransporter/Grustransporter

Våra största kunder på detta verksamhetsområde är Sveaskog. Virkestransporter står för den största delen av vår omsättning. För dessa använder vi oss i stor utsträckning av separatlastare för att få lätta fordon och effektiv logistik. Med en stor lastbilsflotta förflyttas stora mängder virke. Vi har även möjlighet att ta returtransporter.

Vi förfogar över en egen bergtäkt och sandtäkt. Vi har oftast följande material på lager.
Hör av dig för prisuppgifter.

0-4: Stenmjöl
8-16: Gårdsgrus
16-32: Makadam
0-18: Slitlager
0-30: Bärlager
0-70: Förstärkningslager
Natursand
Fyllnadsmaterial