info@allsansakeri.se

Logistik

Hur vi arbetar och vad logistik är för oss

Logistik handlar om att effektivisera flödet från råvara till slutkonsument.

Eftersom vi är en viktig länk i denna kedja gör vi allt för att optimera vår länk och dess kontaktytor med de övriga.

Vi strävar alltid efter att effektivisera för våra kunder. Detta görs genom att alltid tillhandahålla rätt maskiner och rätt kompetens i rätt tid. Målet är att skapa kundnytta.

Vi håller vad vi lovar och har alltid den rätta kompetensen på det område vi verkar. Allt för att serva med kvalitet och precision!

Välskött logistik genomsyrar hela vår verksamhet. Här beskrivs några exempel på hur det påverkat oss i vårt praktiska arbete.

För virkestransporter använder vi oss av separatlastare där en lastare servar en grupp. Detta gör att kranar undviks på de övriga bilarna och medför en effektiv lastning samt lätta och smidiga fordon. Vårt läge i Överkalix är fördelaktigt för de transporter vi utför. Vi finns där skogen finns och nära dess destinationer. Vi lägger stor vikt vid transportledning för att optimera varje transport.