info@allsansakeri.se

Välkommen till
Allsåns Åkeri AB

Snabbt. Smidigt. Kunnigt.

Logistik

BDX

Kontakt

Rundvirke/Transporter

Vi utför transporter av främst rundvirke och grus/sand/vedtransporter. Verksamhetsområdet är i huvudsak Norrbotten.

Allsåns Åkeri AB äger även 25% i BDX Skog.
Våra Största kunder är Sveaskog.

Vår största del består av timmertransporter och är den största delen av vår omsättning.

Grustransporter/Sandtransporter

Vi utför transporter från vår Egna bergtäkt. För denna typ av transporter förfogar vi över ett antal grusbilar med släp/samt traktorer.

Vi erbjuder försäljning av olika krossmaterial.
Se lista nedan:

  • Stenmjöl
  • Gårdsgrus
  • Flisgrus
  • Slitlager
  • Bärlager
  • Förstärkningslager
  • Förstärkningsgrus
  • Natursand/Fyllnadsmassa/Makadam